Orientering om børnegrupper vedr. skilsmisse

På Ringe Friskole er det vigtigt for os, at børn trives og har det godt, og vi ønsker at være en aktiv medspiller i deres hverdag og udvikling. Skilsmisser er en af de udfordringer, som mange familier møder i dag – en tredjedel af alle børn i Danmark oplever, inden de er fyldt 18 år, at deres mor og far går fra hinanden. For mange børn og unge er familiebruddet forbundet med sorg og mange tanker. Uanset om skilsmissen har været skånsom eller konfliktfyldt, så viser erfaringer, at børnene tumler med spørgsmål, som de kan have rigtig god glæde af at få delt med andre i et trygt og neutralt rum.

Dette ønsker vi at forholde os konstruktivt til her på skolen. Liselotte Svane og Charlotte Teglman har derfor gennemført en børnegruppeleder-uddannelse afholdt af Center for Familieudvikling.

Det er hensigten, at vi ca. hvert 3. år vil tilbyde børn med skilte forældre at deltage i en samtalegruppe, hvor de får mulighed for at dele deres tanker og følelser omkring bruddet med jævnaldrende i samme situation. Sidst vi havde skilsmissegrupper, var i 2019. Næste gang er i skoleåret 2022-2023, såfremt der er et behov. Et barn kan godt deltage i børnegrupper flere gange, da behovet kan ændre sig, efter den alder man har.

Samtalegruppen vil blive afholdt i kendte rammer på Ringe Friskole. Børnene får mulighed for at byde ind med deres historie og tanker, når de oplever, at det er relevant for dem. Der er tavshedspligt i gruppen, hvilket betyder, at børnegruppelederen ikke fortæller personlige oplysninger videre til andre. Ved en bekymring om en elevs trivsel, vurderer vi, om der er behov for at rette henvendelse til forældre, og derefter kan klasselæreren eventuelt inddrages.

Samtalegrupperne er tænkt som et forebyggende tilbud. Der er ikke tale om terapi, men vi ønsker at give børnene mulighed for at sætte deres livssituation ind i et større perspektiv og give dem konkrete redskaber til at tackle de følelser og tanker, som de går og tumler med. Erfaringer viser, at børn lærer meget af at spejle sig i jævnaldrende og udveksle erfaringer i børnehøjde. At møde andre, der har oplevet noget lignende, kan bidrage til, at børnene ikke føler sig ’alene’, ’forkerte’ eller ’unormale’.

Deltagelse i samtalegrupperne er et frivilligt tilbud, som man kun deltager i, hvis man har lyst. Planen er, at børnegrupperne mødes 1 gang ugentlig i en periode over 6-8 uger umiddelbart efter skoletid. Hver gruppesamling varer ca. 1,5 time. Tilbuddet om deltagelse i en samtalegruppe henvender sig til alle børn med skilte forældre, uanset om skilsmissen er aktuel eller ligger flere år tilbage.

Center for Familieudvikling har lanceret en oplysningsside om børnegrupper, som man kan finde på www.børnegruppen.dk. Siden henvender sig til fagpersonale, forældre og andre med interesse for emnet. I kan læse mere om Center for Familieudvikling på www.familieudvikling.dk

August 2021