Om skolen

Ringe Friskole 

er en del af den kombinerede skole Ringe Fri- og Efterskole. I dagligdagen er vi to skoler, hvor friskolen er børneskolen fra bhkl. til 9.klasse, og efterskolen er en traditionel Grundtvig-Koldsk efterskole med unge mennesker i 9. og 10. klasse. Vi mødes omkring det samme værdigrundlag, den samme formålsbeskrivelse, en fælles bestyrelse og en fælles overordnet forstander. Vi har mange fælles arrangementer i løbet af skoleåret, og inviterer gerne hinanden ind i vores dagligdag. Vi bruger hinanden fagligt, støtter hinanden og hjælper hinanden. Vores elever møder hinanden, lærer hinanden at kende og nyder godt af vores fællesskab og de fælles rammer.

Vi er en af landets ældste kombinerede fri- og efterskoler, med cirka 200 elever i friskolen og cirka 140 elever på efterskolen. Ringe Friskole tilbyder folkeskolens afgangsprøver efter 9.klasse og desuden den obligatoriske afgangsprøve i praktisk-musiske fag efter 8. klasse. Efterskolen tilbyder folkeskolens afgangsprøver i 9. og 10.klasse.

Forstander:  Thomas Danielsen
Friskoleleder:  Anne Helstrup