Skolens ABC

Når man er elev, eller forældre, på Ringe Friskole, er der en række praktiske informationer som er rare at kende til. Her har vi lavet et alfabet, hvori der findes en masse nyttig viden om aktiviteter, arrangementer og hverdagen:

A: Altafgørende fællesskab
En af Ringe Friskoles største kæpheste er det gode og altafgørende fællesskab. Vi synes, det er rigtigt vigtigt, at vi kender hinanden, og har det godt sammen. Vi forventer derfor, at man giver plads til hinanden og hinandens forskelligheder, hvilket også indbefatter, at vi altid taler pænt og ordentligt til hinanden. Det er vigtigt for os, at omgangstonen er god og sober, og at alle synes det er rart at komme i skole hver dag.
Desuden ser vi det som en selvfølgelighed, at man altid møder med en positiv indstilling til skoledagen, undervisningen, kammeraterne og de voksne.

B: Bevægelse og gymnastik
På Ringe Friskole har bevægelse og motion en stor plads i dagligdagen.
I efteråret (op til skolernes motionsdag) afholder vi morgenløbsuger. Her løber alle elever et par gange om ugen, inden den almindelig undervisning går i gang. Forældre er meget velkommen til at løbe med, og få en god og aktiv start på dagen sammen med elever og lærere.
Herudover har man på 2.-3.-4. og 5. klassetrin en ugentlig svømmetime (halvårligt), og de ældste elever har mulighed for at vælge forskellige former for idræt i deres valgfag.
Vi vægter gymnastikken særligt højt på alle årgange. Alle elever har idræt på skemaet i tre ugentlige lektioner, og nogle af disse timer bruges på rytmisk gymnastik og springgymnastik. Årligt afholder vi gymnastikopvisning, hvor alle interesserede indbydes som publikum. Her deltager alle elever, ligesom efterskolens elever også viser deres opvisning. Dette er altid en meget festlig aften, med fællesskab og bevægelse i højsædet.

C: Cykler
Rigtig mange elever cykler i skole hver dag. Vi har cykelskur bag Spiloppen og foran hallen, hvor man parkerer. Det er ikke sjældent, at eleverne hopper på cyklerne, når de skal fragtes fra A til B i en time. Her kører alle naturligvis med cykelhjelm. Nogle gange etableres der også cykelhold, som cykler til det sted vi er på fælleslejr, og dermed prøver kræfter med de lidt længere distancer.

D: Det gode og ligevægtige samarbejde mellem skole og hjem
Vi tror på, at det gode og ligevægtige samarbejde mellem skole og hjem er af afgørende betydning for børnenes skolegang. Som forældre kan man altid bede om et møde, eller en samtale med skolen – og skolen kan lige sådan altid bede om at tale med forældrene. Vi tror på, at åbenhed og ærlighed skaber den bedste grobund for et givtigt samarbejde, og at mange små ting ikke når at vokse sig store, fordi vi hurtigt griber fat og går i positiv dialog med hinanden.
Hver klasse har et årligt forældremøde i starten af et nyt skoleår, og hver familie indkaldes årligt til en skole/hjem-samtale. I de små klasser er det kun forældrene, der indkaldes til disse samtaler, hvor eleverne i de større klasser ofte tilbydes at komme med til samtalen.
Skolen er børnenes, men i høj grad også forældrenes. Vi ser det derfor som en naturlighed, at vi i hverdagen hjælper hinanden med at skabe det bedste miljø for børnene.

E: Emneuger og anderledes dage
Flere gange om året bliver den almindelige undervisning brudt af emneuger og anderledes dage. Nogle gange bruger vi dagene sammen med efterskolens elever, andre gange blander vi alle eleverne på tværs af vores egne klasser, og andre gange igen arbejder vi med forskellige emner på vores årgangsteams.
Vi finder det givtigt for alle at bryde op i ny og næ, ligesom det også styrker fællesskabet på tværs af alder og skoleform.

F: Frikvarter
Skoledagen er afbrudt af to frikvarterer hver dag. Det første løber fra klokken 10.00 til 10.30 og det andet fra klokken 12.00 til 12.25.
Det er vigtigt, at eleverne har gode og nærende madpakker med, som de kan spise i pauserne. Der er køleskabe på gangene og i klasserne, så maden ikke skal ligge i en varm skoletaske en hel dag. Drikkelse har man også selv med hjemmefra.
Alle elever skal ud og trække frisk luft i begge frikvarterer (dog er der årstidsbestemte særregler for eleverne i 6.–7.–8.–9. klasse). Det er vigtigt at have udetøj med efter vejret, hver dag – og gerne lidt skiftetøj i garderoben.

G: Grønt flag – grøn skole
På Ringe Friskole er vi en del af ”Grønt flag – grøn skole”, som er friluftrådets undervisningsprogram i bæredygtig udvikling, med natur, miljø og udeliv som centrale omdrejningspunkter.
Elevernes uddannelse skal her i gennem bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der blandt andet kan tage hånd om vores natur og miljø.
Grøn Skole bringer skolen og lokalområdet i spil som en ramme, hvor eleverne kan opleve at bidrage til konkrete og håndgribelige resultater, der bidrager til en rigere natur og større miljøbevidsthed.

H: Hjemmebesøg
Når man er elev i 1. klasse afholdes den årlige forældresamtale som et hjemmebesøg. Klasselæreren og matematiklæreren kommer hjem og besøger eleven, og der bliver vist værelse frem, og snakket om både hjem og skole. Eleverne glæder sig altid meget til dette besøg, og for lærerne er det en rigtig god både at lære en elev og dennes familie at kende på.

I: Iderige og initiativrige elever
Som elev er man altid velkommen til at plante en god ide, som alle på skolen kan få glæde af. Går man i 5. klasse, eller en af de ældre klasser, kan man desuden stille op til skolens elevråd.
Elevrådet debatterer skolens hverdag med skolens voksne, og elevrådet sørger for, at eleverne på skolen får indflydelse på skolens hverdag.

J: Julemåneden
December er altid en speciel måned på Ringe Friskole. Friskolenissen er på spil, og han holder ekstra øje med, hvordan vi behandler skolen og hinanden.
Skolen bliver pyntet fint op af alle elever, vi synger i massevis af de kendte julesange, vi julehygger i klasserne, og hører julehistorier. Midt i december afholdes julemøde – programmet her kan svinge fra år til år. Som oftest opfører 4. klasse deres juleskuespil og skolens ældste piger går lucia. Den sidste dag inden juleferien synger vi julen ind i Ringe Kirke, sammen med efterskolens elever og lærere.

K: Kor og musik
Den musiske udfoldelse vægtes højt på Ringe Friskole. Det prioriteres, at eleverne får kendskab til både ældre og nyere sange, og kommer til at holde af at synge sammen. Dette praktiseres blandt andet ved den daglige morgensang (se under M for Morgensang), hvor alle elever og ansatte på skolen starter dagen med at synge sammen. Endvidere har man fra bh. til 5. klasse kor på skemaet hver uge. Musikundervisningen har også en vigtig plads i hverdagen, ligesom skolen prioriterer at deltage i diverse korstævner, hvor også andre skoler deltager. Hvert år afholdes den årlige forårskoncert, hvor eleverne spiller og synger for hinanden og deres familier.
Vi tilbyder herudover egen musikskole, hvor der gives undervisning i musik og leg, musikkarrusel, sang, klaver, guitar, trommer og band.
Elever i 7.-8. klasse har desuden mulighed for at vælge musik som deres Praktisk-musiske Valgfag. Dette over en to-årig periode med afsluttende eksamen i faget.

L: Lejrvenner
Det er vigtigt for os, at små og store hjælper og passer på hinanden. Både i dagligdagen, og når vi er ude af huset alle mand. Vi har i den forbindelse stor glæde af det vi kalder ”lejrvenner”. Her bliver en stor og en lille parret sammen, så man altid har en makker på tværs af alderstrin.
Klasserne er sat således sammen:
  Bh. klassen & 6. klasse
  klasse & 7. klasse
  klasse & 8. klasse
  klasse & 9. klasse
  klasse & 5. klasse

M: Morgensang
Hver dag (mandag til torsdag) startes der med morgensang for alle elever og ansatte på skolen. Dagligt deltager også forældre, hvilket vi synes er rigtig dejligt. Om fredagen starter dagen med fællesfortælling, og morgensangen bliver i stedet til middagssang, umiddelbart inden de sidste timer på dagen afvikles.
Man er altid velkommen til at være med. Typisk synges der tre sange, og der bedes fadervor. Af og til er der nogle elever, eller lærere, der fortæller lidt – eller der vises forskellige projekter fra undervisningen. Har man fødselsdag får man altid en fødselsdagssang, og det er også ved morgensangen, at man kan give diverse beskeder.
Alle elever skal, i begyndelsen af 2. Klasse, købe en sangbog, som bruges resten af skoletiden til morgensang/middagssang og i musikundervisningen.
Ca. en gang om måneden har vi fællesmorgensang med efterskolen.

N: Nyhedsbreve og Facebook
Løbende udgives nyhedsbreve fra skolens ledelse, som fortæller vidt og bredt om alt, hvad der rører sig på skolen. Herudover kan man forvente diverse breve ang. specielle arrangementer, samt breve fra klasselærerne, der specifikt gælder den enkelte klasse.
Skolen har også en Facebook-side, hvor der tit og ofte lægges billeder ud fra alt det spændende, der foregår på skolen. Her kan man følge med i klassernes hverdag, undervisning og ture ud af huset.

O: Omgivelser
Ringe Friskole har rigtig gode omgivelser. Vi har en helt fantastisk legeplads, der de senere år er blevet forbedret væsentligt af forældregruppen, og vi nyder godt af at dele faglokaler (fysik, billedkunst, hjemkundskab, sløjd, håndarbejde, idrætshal m.m.) med efterskolen, og derved have fantastiske rammer for vores undervisning.
Lokalområdet gør det også nemt at lave spændende undervisning. Vi har Ringe Sø som nabo, biografen lige om hjørnet, svømmehallen i baghaven og et godt bibliotek i byen. Ydermere er der ikke langt til tog og bus, hvis klassen skal på tur udenfor lokalområdet.

P: Pasningsordning
Skolens pasningsordning hedder ”Spiloppen”. Der er åbent fra klokken 07.00 til skolestart hver morgen, samt om eftermiddagen. Man kan gå i Spiloppen når man er elev i Bh.–1.–2.-3. klasse. Som elev i 4. klasse er det muligt at købe ”klippekort” til Spiloppen, så man kan bruge pasningsordningen på enkelte dage, efter behov (se mere under Spiloppen).

R: Rock, rul og hyggeligt samvær
I januar inviteres skolens forældre til den årlige forældrefest – uden børn. Festen arrangeres af forældrene i 1. klasse, samt et par af skolens lærere.
1. klasses forældre bestemmer festens tema og sørger for alt fra mad og musik, til pynt og underholdning.
Det er altid en fantastisk aften, hvor der bliver snakket, grinet, danset og festet sammen.

S: Små og store arrangementer
I løbet af et skoleår er der mange gode og traditionsrige arrangementer på skolen. Vi er meget glade for den store opbakning disse arrangementer altid får fra både elever og forældre – og ikke mindst glade for de hjælpende hænder forældrene altid giver, når der indbydes til festligheder.
Af arrangementer kan blandt andet nævnes: skolestartsfest (arrangeres af 3. og 9. klasses forældre), julemøde, projektfremlæggelser i overbygningen, gymnastikopvisning, forårskoncert, overbygningens teaterforestilling, arbejdslørdage, dimission, folkekøkken og forældrekaffe.

T: Ture ud af huset
Det bliver til mange ture ud af huset på et skoleår, og mange forskellige destinationer besøges. Turene kunne gå til Jernalderlandsbyen, Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Bornholm, Prag eller skilejrskole i Østrig.
Herudover deltages der i diverse korstævner, biografture og undervisningsforløb i forbindelse med Den Kulturelle Rygsæk, lige som det heller ikke er uvant at besøge museer, teatre og andre spændende ting, der kan give en anderledes vinkel på undervisningen.
En gang årligt tager hele skolen af sted på ”Fælleslejr”. Det er fire fantastiske dage, hvor fællesskabet mellem store og små får en vigtig og altoverskyggende vitaminindsprøjtning. Her nyder vi også altid godt af en flok hårdtarbejdende forældre, som tager med på turen som madtanter/onkler.

U: Uundværlige forældre overtager undervisningen
To fredage om året inviteres forældrene til at overtage undervisningen af børnene, mens lærerne drager på pædagogisk dag. Her kan man som forældre byde ind med spændende emner (alene, eller i små grupper) og overtage en klasse for en dag. Det er en unik mulighed for forældrene – og så sandelig også for lærerne, som får chancen for at bruge to hele dage på at gøre skolen endnu bedre.

V: Valgfag, Praktisk-Musisk Valgfag og P-fag
Valgfag, Praktisk-musisk Valgfag og P-fag indbefatter de kreative og håndværksmæssige sider af vores undervisning.
I 9. klasse vælger hver elev fire valgfag i løbet af skoleåret, og her er mulighederne mange, og skiftende fra år til år. Alt fra kreative fag til idræt og robotteknologi kan være på programmet.
I 7.-8. klasse vælger den enkelte elev et Praktisk-Musisk Valgfag for en to-årig periode, som afsluttes med eksamen i faget i slutningen af 8. klasse. Der vælges mellem musik, håndværk/design og madkundskab.
P-fag er for eleverne i 3.-4.-5.-6. klasse og er opdelt i fire perioder, i hvert skoleår. Her vælger man ikke selv hvilke fag man kunne tænke sig, men skifter mellem sløjd, håndarbejde, madkundskab og billedkunst.

Y: Ymer, Jesus, Odin, Buddha, Columbus, Allah og Zeus
Som Grundtvig/Koldsk skole ligger fortællingen som en helt naturlig del af hverdagen på Ringe Friskole. Fra 1. til 6. klasse har man en ugentlig fortælletime, hvor emnerne skifter fra årgang til årgang. Her hører man om det gamle og det nye testamente, nordisk mytologi, græsk mytologi, opdagelsesrejsende, fremmede religioner og meget mere.
Herudover holdes der hver fredag fællesfortælling. Her deles skolen som oftest i to (bh.kl. – 6. klasse & 7. – 9. klasse), og lærerne skiftes da til at afholde fortælletimen. Her fortælles der om alt mellem himmel og jord.

Æ: Æselører og skrammer
Det betyder meget for os, at kunne møde en ren og pæn skole hver dag, og at materialer m.m. er i orden. Det forventes derfor, at man rydder op efter sig selv, holder orden på sin garderobeplads og i øvrigt passer på tingene og skolen generelt. Vi ser det som et fælles ansvar, at vores skole er indbydende og rar at være på. Alle klasser har dukseordninger.

Ø: Øredøvende ringetoner forstyrrer os ikke i hverdagen
Hos os lader vi os ikke forstyrre af ringetoner og anden ”bibben” fra mobiltelefoner. Hos os bliver mobiltelefonerne nemlig i tasken når vi er i skole, og mens den ligger der skal den være slukket. Vi er klar over, at mobiltelefonerne er vigtige og naturlige i vores hverdag – og ind i mellem bruger vi også telefoner i vores undervisning, men som oftest klarer vi os fint uden.
Vi beder også vores forældre om ikke at benytte mobiltelefonen, når de opholder sig på skolen.

Å: Åbent hus – åben skole
På Ringe Friskole er der åbent hus – eller åben skole – hver dag!
Som forældre er man altid velkommen til at være med til morgensang, morgenløb eller den helt almindelige undervisning.
Har man lyst til at vide mere om vores skole, da kan man altid komme på besøg til en uformel snak og en rundvisning.