Indskrivning

Har I brug for at kontakte skolen i forbindelse med indskrivning eller et skoleskift, skal I rette henvendelse til:

Charlotte Joest

viceleder

telefon: 61 27 48 78

Besøg os meget gerne: Vi opfordrer til, at I laver en aftale med skolen om at besøge skolen og få en uforpligtende snak, inden I skriver jeres barn op.

Indskrivning: I kan benytte skemaet, der er linket til herunder, til indskrivning.

Principper for optagelse: Det er i princippet ”først til mølle”, der gælder for optagelsen af elever i kommende klasser. En klasse er generelt lig med 20 elever, dette kan dog variere af forskellige årsager og er altid en ledelsesbeslutning, hvor der er rådført med klasselærerne.

I vil få besked om, at barnet er optaget umiddelbart efter indskrivningen. Hvis barnet ikke er optaget, kan I ønske at få barnet skrevet på venteliste.

Vi optager de første 17 elever, der er skrevet op efter rækkefølge, og venter med at fylde op til 20, da vi vil skabe plads til eventuelle forhold:                                                                                                           

·       Hensyn til ansattes børn, der har garanti-plads

·       Plads til søskende

·       Skæv fordeling af piger og drenge

·       Mulighed for at en elev går et år mere i 0.klasse

Ansattes børn skal som alle andre skrives op hurtigst muligt. Ligesom søskendebørn også skal skrives op hurtigst muligt. Dette kræver derfor en aktiv handling fra forældrene.

Skolestart betragtes som d.1. april (i det år barnet fylder 6), hvor eleverne starter op i et førskoleforløb, der kaldes Spiren.

8. klasse: Fra 8. klasse åbner vi op for flere elever og optager op til 24 elever i klassen. Når I skriver barnet op til 8. klasse, går der ca. 14 dage, og I får mail om, at barnet er optaget eller sat på venteliste. 

Efteråret før skolestart i 8. klasse modtager I en mail, hvor I skal tilkendegive, om I stadig ønsker pladsen. Der indbydes i foråret til møde for kommende forældre og elever til 8.klasse.

Kommende Spirebørn: I efteråret, året før 1.april, bliver der indbudt til møde for kommende forældre. Denne indbydelse sker via mail og I skal her tilkendegive, om I stadig ønsker pladsen.

Skolelederen og vicelederen kommer efterfølgende på hjemmebesøg hos ”nye” familier. Dette gør vi for at få hilst personligt på jer nye familier, og få mulighed for at forventningsafstemme med hinanden. I kan her stille alle de spørgsmål, I må have. Vi får på denne måde startet samarbejdet og relationen mellem skole og hjem op på gode vilkår, hvor I forældre og barnet er på hjemmebane.

Skoleskift: I er altid velkomne til at henvende jer om ledige pladser på Ringe Friskole.

Ønsker I et skoleskift for jeres barn, bedes I henvende jer telefonisk til kontoret 62 62 13 68.

Er der plads til jeres barn, indbydes I til en samtale med klasselærere og skolens ledelse. Vi ser også gerne, at børnene deltager i denne samtale, men det er jeres vurdering.  Først efter dette møde tager vi sammen en beslutning, om Friskolen er den rette skole for jeres barn.

Der er ikke automatisk sikret plads til søskende i forbindelse med et skoleskift.

Ventelister: I må gerne være aktive på ventelisten, uanset hvilken klasse man står på venteliste til. Det vil sige, at I jævnligt gerne må forhøre jer, om der er en ledig plads. Der er ingen automatisk henvendelse tilbage til forældre, hvis børn står på ventelisten, hvis der opstår ledige pladser, med mindre andet er aftalt personligt med ledelsen.      

Indskrivning

Tilmelding til Spiloppen