Slut- og delmål

De Nye Forenklede Fællesmål

På Ringe Friskole arbejder vi efter færdigheds- og vidensområderne i de Nye Forenklede Fællesmål.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal

Morgensang

På Ringe Friskole starter vi dagen med at synge sammen. Alle dage, undtagen fredag, hvor vi starter med fredagsfortælling, mødes vi til fællessang i vores musikhus.

Læsebånd

Vi har læsebånd efter morgenssang for alle klassser 4 gange ugentligt af 15 minutters varighed. Læsebåndet bruges som til at læse valgfrit skønlitteratur.

Valgfag og praktisk/musiske fag

I 9. kl. har eleverne valgfag 2 lektioner hver uge. Valgfag oprettes som et kompromis mellem de fag eleverne ønsker og dem vi som skole kan og vil udbyde. I indeværende år tilbydes håndbold, spansk, spring og blyantstegning i første halvdel af skoleåret.

Fra skoleåret 2019-20 tilbydes de praktisk/musiske fag madkundskab, Håndværk-design og musik for 7. og 8. årgang, med mulighed for at gå til afgangsprøve efter 8.kl fra skoleåret 2020-21. 

Fortælling

Om fredagen erstattes læsebånd af fællesfortælling, hvor skolens voksne på skift fortæller for alle klasser. Af og til har vi forældre eller andre voksne med tilknytning til skolen til at fortælle, men det almindelige er at de er lærerne der varetager fredagsfortælletimen.  

På klassetrinene 1.-6. klasse er der fortælling en lektion ugentligt. Fortælleplanen er som følger:  

1. klasse: Bibelshistorie fra det gamle testamente

2. klasse: De nordiske gudefortællinger og heltesagn

3. klasse: De græske gudefortællinger og heltesagn

4. klasse: Bibelshistorie fra det nye testamente

5. klasse: Fremmede religioner og opdagelsesrejsende

6. klasse: Nyere historie fortalt ved litterære eksempler