Anti-mobbeplan

Anti – Mobbeplan, Ringe Friskole

På Ringe Friskole tolererer vi ikke mobning, og det er en kultur, vi tager afstand fra. Den måde, vi omgås hinanden på, skal vise både rummelighed og respekt. Rummelighed for den enkelte til at være sig selv og til at udfolde sig fagligt, kreativt og fysisk. Samtidig skal den enkelte udvise respekt for andres lignende ret og behov. Vi lægger vægt på, at der er en rar og imødekommende adfærd og omgangsform på Ringe friskole i tale og handling.

Hvad er mobning?:

Mobning er, når nogen holder andre uden for fællesskabet. Mobningen viser sig f.eks. ved, at den der bliver mobbet, forfølges med slag, riv, spark eller anden voldsom adfærd. Mobning kan også være hånlige tilråb, sladder, øgenavne eller sarkasme. Mobning kan være ‘skjult’ eller indirekte for andre. Det kan være at den, der bliver mobbet, sjældent får svar på sine spørgsmål eller bare aldrig bliver spurgt om noget, sjældent bliver inviteret med, når de andre skal noget, eller at der sjældent kommer nogen, når den der bliver mobbet, inviterer.

Derfor er det en vigtig opgave at motivere og delagtiggøre eleverne i, hvordan man behandler andre mennesker. Vores primære fokus er rettet mod den forebyggende indsats, da den er grundlaget for et godt samvær mellem børn (og voksne). Eleverne lærer fra 0.klasse af, hvordan konflikter håndteres, og hvordan de selv kan løse konflikter.

Når vi taler med børnene om konflikter, taler vi også om, hvordan lignende konflikter fremover kan undgås.

Forebyggende indsats:

”Fri for mobberi” materialet kan anvendes i indskolingen.

”Trin for Trin”- materialet kan anvendes fra 5- 7.kl.

Skolen etablerer ”lejr-venner” der medvirker til, at alle kender hinanden bedre på tværs af årgangene.

Med den gode sideeffekt, at det er sværere at se til at nogen mobbes, når man kender hinanden.

Forældresammenholdet:

At være med til at fremme forældresammenholdet i den enkelte klasse/på den enkelte årgang f.eks. ved deltagelse i fællesspisning og forældrerådets arrangementer i løbet skoleåret.

Forældresammenholdet på tværs af klasserne styrkes ved f.eks. deltagelse i:

Folkekøkken, morgensang, legepladsdag, fredagskaffe og fælles arrangementer. 

Skolen vægter højt:

 • at skabe et positivt og anerkendende miljø, der fremmer rummelighed og respekt for hinanden.
 • at signalere en nul-tolerance-politik overfor grov og uacceptabel adfærd.
 • at skabe fælles holdninger og rutiner til at bekæmpe mobning.

 Handling i konkrete sager:

 • Forældre til de involverede kontaktes.
 • Lærere og pædagoger taler med involverede børn, enkeltvis og/eller samlet.
 • Klassen informeres, hvis det er hensigtsmæssigt, og der kan laves aftaler om, hvordan de andre børn kan hjælpe de involverede i sagen.
 • Ved grov og/eller uacceptabel adfærd beslutter lærer og ledelse hvilke foranstaltninger, der ska iværksættes, og en handlingsplan for de involverede udarbejdes.
 • Er der behov for det, kan et forældremøde arrangeres.
 • Opfølgning er vigtigt og den aftales i handleplanen.

Skolens råd til forældre:

 • Spørg en lærer, hvis du er tvivl om dit eller andre børns trivsel.
 • Læg fordomme om andre børn væk for at kunne tage fat i det konkrete.
 • Tal pænt om kammerater, andre forældre og lærere i dit barns påhør.
 • Hvis dit barn viser tegn på at blive mobbet, skal du vise forståelse, lytte og give dit barn den fulde støtte.
 • Kontakt altid dit barns klasselærer. Du kan regne med og stole på, at vi hjælper dig og dit barn med at få ændret situationen og komme videre på en konstruktiv måde.
 • Kontakt altid dit barns klasselærer, hvis du bliver opmærksom på, at dit barn mobber andre.
 • Hvis dit barn mobber andre, er det vigtigt, at du ikke giver barnet skyldfølelse, men i stedet får talt om følelsen bag mobningen.

Fokusér på mobningen, ikke på barnet (ofret). Det er ikke barnet, der er problemet, men selve mobningen, der er uacceptabel.

Sep. 2021