Spiren

Ringe Friskoles Forårs-SFO

Ringe Friskole er en Grundtvig-Koldsk skole, der vægter fælleskab, faglighed og nærvær højt. Ringe Friskole er en del af den kombinerede skole Ringe Fri- og Efterskole.  

Værdigrundlag for Ringe Fri- og Efterskole 

Ringe Fri- og Efterskole mener, at en hverdag, 

der bygger på gensidig tillid og respekt 

samt ligeværdighed og forpligtende fællesskab, 
vil være grobund for læring og udvikling,
give dannelse og uddannelse,

udvikle nysgerrighed og mod,
styrke selvstændighed og selvtillid 

samt skabe engagement og livsglæde.

Spirenudgør sammen med Spiloppen, Ringe Friskoles Skolefritidsordning, et heldagstilbud for førskolebørnene fra 1. april og frem til sommerferien. Derefter fortsætter forskolebørnene i feriepasning og, efter ferien, i børnehaveklasse. 

Åbningstider og tidspunkter

Spirebørnene vil holde til i Spiloppens lokaler i morgen- og formiddagstimerne. Fra skolen åbner kl. 7.00 til klokken ringer ind til morgensang kl. 8.00, vil der være morgenhygge, leg og kreative aktiviteter. 

Det er personalet i vores SFO, Spiloppen, der på skift står klar til, at tage imod i morgenpasningen.

Kl. 8.00 ringer klokken til morgensang for skolens øvrige børn. Her samles Spirebørnene i Spiloppen, og vi beder her om, at alle er mødt ind, og er klar til at samles. Som udgangspunkt skal Spirebørnene møde alle skolehverdage i tidsrummet 8.00-12.00. Der kan være gode grunde til, at tage dem fri, og her skal I give besked, i god til, til skolen.

Fødselsdage:

I Spiren markerer vi børnenes fødselsdage med fødselsdagssang ved morgensamling, og med flag på bordet. Vi har på Ringe Friskole en tradition for, at man inviterer hele klassen, hvis man inviterer til fødselsdag. I en del af vores klasse, er der gaveordning. Det er op til klassens forældre, om der skal laves en sådan aftale. 

Navn på tøj og sager:

Husk navn på madpakker, drikkedunke, tøj, skiftetøj, støvler, sko osv. Det gør det meget nemmere for os, og for jeres barn. 

Skoletaske: 

Vi kommer ikke til at bruge skoletaske i Spiren. I lokalerne har vi alt, hvad vi skal bruge af blyanter, farver osv. Det er en god ide, at vente med skoletasken, til børnene skal starte i børnehaveklasse. En gang imellem vil vi bede om, at børnene har en lille turtaske med, til madpakker mm, hvis vi skal på tur. 

Dagen i Spiren

Der vil, ligesom i børnehaverne, stadig være plads til meget leg i Spiren, og vi betragter ikke Spiren som en tidligere start i børnehaveklasse, men som en mulighed for at skabe tryghed ved og kendskab til omgivelserne, kammeraterne, de voksne og den kommende skole. De skal opleve en hverdag, der er tilpasset deres behov og som understøtter deres udvikling. Det er vores mål, ved trygge rammer og fast personale, at Spire-børnene bliver fortrolige med hinanden og de voksne omkring dem. At de lærer skolens fysiske rammer, vores kultur og skolens øvrige børn at kende. Vi arbejder på, at de får gode relationer i Spire-gruppen, og blandt de øvrige børn i Spiloppen og skolen. 

Et eksempel på aktiviteter for Spire-børnene kan se således ud:

KlokkenSpiredag
7.15-8.15Morgenpasning ved bhkl.lærer/pæd og pæd. medhjælper
8.00-8.30Morgensamling, med beskeder og sange, musik og lege
8.30-10.00legetime
10.00- 10.45Formiddagsmad – Spirebørnene samles og spiser sammen. 
10.45-12.25Leg og aktiviteter ude og inde. Det kan være motorikbane, sanseaktiviteter, boldspil, lege i legegrupper, sang og musik eller idræt, kreative aktiviteter. 
12.25Spiren lukker og Spiloppen åbner. Herefter er Spire-børnene sammen med Spilop-børnene
13.10Madpakker – her spiser Spirebørnene samlet
13.30-15.30Eftermiddagsaktiviteter
15.30Eftermiddagsmad
16.00/17.00Spiloppen lukker kl. 17.00 man-tirs, og kl. 16 fredage,

Garderober/Madpakker/Eftermiddagsmad

Spirebørnene har egne garderober, og et køleskab, hvor madpakker og drikkedunke stilles fra morgenstunden. 

De skal hver dag have to madpakker og drikkelse med. 

Den sene eftermiddagsmad sørger Spiloppen for. Det er forskelligt hvad der her serveres. Det kan være rugbrødsmadder, pølsebrød, suppe, yoghurt, pizza, grød og meget andet. 

Vi beder om, at der altid er skiftetøj, og tøj til at være ude i al slags vejr. Ligeledes vil vi gerne have, at I hjælper jeres barn med at rydde op og holde orden i garderoben, så der kan blive gjort rent. 

VIGGO/nyheder:

Som forældre til børn i Spiren bliver I oprettet på skolens forældreintra. Forældreintra bruges til kommunikation mellem hjemmet og Spiren/skolen. Det er her, I får nyhedsbreve fra skolen, fra Spiren og Spiloppen, og her lærere og pædagoger sender invitationer til arrangementer ud, eller informerer om anderledes dage. 

Sygdom/Fridage

Hvis jeres barn er sygt, ringer I til Spiloppens tlf.: 62625610, mellem kl. 7.00 og 8.00, og giver her besked til morgenpasningen. Holder jeres barn fri, vil vi ligeledes gerne vide det. 

Børnenes hverdag vil komme til at bestå af:

·      morgensang med rundkreds, morgensange, fortælling, sanglege, rim og remser

·      motorisk træning med motorikbaner og leg

·      leg ude og inde

·      male, tegne, klippe og klistre

·      korte ture ud af huset, til f.eks. skoven, søen, biblioteket eller en legeplads

·      sociale aktiviteter, hvor eleverne lærer hinanden bedre at kende

·      boldspil, idræt, udeleg og leg i hallen

·      bålaktiviteter og andre oplevelser i naturen

·      bogstav og talindlæring, gennem leg, spil og fortælling