ViGGO
Skolens ABC

Når man er elev eller forældre på Ringe Friskole, er der en række praktiske informationer som det er rart at kende. Her har vi lavet et alfabet, hvori der findes en masse nyttig viden om aktiviteter, arrangementer, samt hverdagens normer og regler:
 
 
A:                  Altafgørende fællesskab
En af Ringe Friskoles største kæpheste er det gode og altafgørende fællesskab. Vi synes det er rigtig vigtigt, at vi kender hinanden, og har det godt sammen. Vi forventer derfor, at man giver plads til hinanden og hinandens forskelligheder, hvilket også indbefatter, at vi altid taler pænt og ordentligt til hinanden. Det er vigtigt for os, at omgangstonen er god og sober, og at alle synes det er rart at komme i skole hver dag.
Desuden ser vi det som en selvfølgelighed, at man altid møder med en positiv indstilling til skoledagen, undervisningen og kammeraterne.
 
B:                  Bevægelse
På Ringe Friskole har bevægelse og motion en høj status. Udover idrætten på skemaet, da afholdes ind i mellem bevægelsesuger, hvor der skal være en eller anden form for bevægelse i hver eneste undervisningstime. I efteråret (op til skolernes motionsdag) afholder vi morgenløbsuger. Her løber alle elever 4 eller 5 kilometer et par gange om ugen, inden den almindelig undervisning går i gang. Forældrene er meget velkomne til at løbe med, og få en god og aktiv start på dagen sammen med børn og lærere.
Herudover har man på 2.-3.-4. og 5. klassetrin en svømmetime ugentligt (halvårligt), og overbygningens elever har mulighed for at vælge linjefagene spring eller performance (dans og drama).
 
C:                  Cykler
Rigtig mange elever cykler i skole hver dag. Vi har cykelskur bag Spiloppen og foran skolen, hvor man parkerer. Det er ikke sjældent, at eleverne hopper på cyklerne når der skal fragtes fra A til B i en time. Her kører alle naturligvis med cykelhjelm!
 
D:                  Det gode og ligevægtige samarbejde mellem skole og hjem
Vi tror på, at det gode og ligevægtige samarbejde mellem skole og hjem er altafgørende for børnenes skolegang. Det betyder, at man som forældre altid kan bede om et møde, eller en samtale med skolen - og at skolen altid kan bede om at tale med forældrene. Vi tror på, at åbenhed og ærlighed skaber den bedste grobund for et givtigt samarbejde, og at mange små ting ikke når at vokse sig store, fordi vi hurtigt griber fat.
Hver klasse har et årligt forældremøde i starten af et nyt skoleår, og hver familie indkaldes årligt én gang til en skole/hjem-samtale. I de små klasser er det kun forældrene der indkaldes til disse samtaler, hvor eleverne i de større klasser ofte tilbydes at komme med til samtalen.
Skolen er børnenes, men i høj grad også forældrenes. Vi ser det derfor som en naturlighed, at vi i hverdagen hjælper hinanden med at skabe det bedste miljø for børnene.
 
E:                  Emneuger og tværdage
Flere gange om året bliver den almindelige undervisning brudt af emneuger og tværdage. Nogle gange bruger vi dagene sammen med efterskolens elever, andre gange blander vi alle eleverne på tværs af vores egne klasser, og andre gange igen arbejder vi med forskellige emner på vores årgangsteams.
Vi finder det givtigt for alle at bryde op i ny og næ, ligesom det også styrker fællesskabet på tværs af alder og skoleformer.
 
F:                   Frikvarter
Skoledagen er afbrudt af to frikvarterer hver dag. Det første løber fra 09.50 til 10.15 og det andet fra 11.50 til 12.15.
Det er vigtigt, at eleverne har gode madpakker med, som de kan spise i pauserne. Der er køleskabe på gangene, så maden ikke skal ligge i en varm skoletaske. Drikkelse har man også selv med hjemmefra.
Alle elever skal ud i begge frikvarterer (dog er der årstidsbestemte særregler for 6.–7.–8.–9. klasse). Det betyder, at det er vigtigt at have udetøj med efter vejret, hver dag.
 
G:                  Gymnastik
På Ringe Friskole sætter vi gymnastikken højt. Alle elever har idræt på skemaet i tre ugentlige lektioner, og nogle af disse timer bruges på rytmisk gymnastik og springgymnastik. Årligt afholder vi gymnastikopvisning, hvor alle interesserede indbydes som publikum. Her deltager alle elever, ligesom efterskolens elever også viser deres opvisning.
 
H:                  Hjemmebesøg
Når man er elev i 1. klasse afholdes den årlige forældresamtale som et hjemmebesøg. Klasselæreren og matematiklæreren kommer hjem og besøger eleven, og der bliver vist værelse frem, og snakket om både hjem og skole. Eleverne glæder sig altid meget til dette besøg, og for lærerne er det en rigtig god både at lære en elev og dennes familie at kende på.
 
I:                   Indesko
På Ringe Friskole skifter man kondisko og støvler ud med indesko når man møder, og når man kommer ind fra frikvarter. Det er med til at sikre, at vi har en pæn skole – også når himlen truer med regn eller andet ondt.
 
J:                   Julemåneden
December er altid en speciel måned på Ringe Friskole. Friskolenissen er på spil, og han holder ekstra øje med hvordan vi behandler skolen og hinanden.
Skolen bliver pyntet fint op af alle elever, vi synger i massevis af de kendte julesange, vi julehygger i klasserne, og hører julehistorier. Midt i december afholdes julemøde, hvor 4. klasse viser deres juleskuespil og skolens ældste piger går lucia. Den sidste dag inden juleferien synger vi julen ind i Ringe Kirke, sammen med efterskolens elever og lærere.
   
K:                  Kor og musik
Den musiske udfoldelse vægtes højt på Ringe Friskole. Det prioriteres, at eleverne får kendskab til både ældre og nyere sange, og kommer til at holde af at synge sammen. Dette praktiseres blandt andet ved den daglige morgensang (se under M for Morgensang) hvor alle elever og ansatte på skolen starter dagen med at synge sammen. Endvidere har man fra bh. til 5. klasse kor på skemaet hver uge. Musikundervisningen har også en vigtig plads i hverdagen, ligesom skolen prioriterer at deltage i ”Spil Dansk Dagen” i oktober, ”Sangens Dag” omkring påske og diverse korstævner, hvor også andre skoler deltager. Hvert år afholdes den årlige forårskoncert, hvor eleverne spiller og synger for hinanden og deres familier.
Vi tilbyder herudover egen musikskole, hvor der gives undervisning i musik og leg, musikkarrusel, sang, klaver, guitar, trommer, saxofon og band.
Overbygningens elever har desuden mulighed for at vælge liniefaget musik.
 
L:                   Lejrvenner
Det er vigtigt for os, at små og store hjælper og passer på hinanden. Både i dagligdagen, og når vi er ude af huset alle mand. Vi har i den forbindelse stor glæde af det vi kalder ”lejrvenner”. Her bliver en stor og en lille parret sammen, så man altid har en makker på tværs af alderstrin.
Klasserne er med lejrvennerne sat således sammen:
Bh. klassen & 6. klasse
1. klasse & 7. klasse
2.klasse & 8. klasse
3.klasse & 9. klasse
4.klasse & 5. klasse
 
M:                  Morgensang
Hver dag (mandag til torsdag) startes der med morgensang for alle elever og ansatte på skolen. Dagligt deltager også forældre, hvilket vi synes er rigtig dejligt. Om fredagen starter dagen med fællesfortælling, og morgensangen bliver i stedet til middagssang, umiddelbart inden de sidste timer på dagen afvikles.
Man er altid velkommen til at være med. Typisk synges der tre sange, og der bedes fadervor. Af og til er der nogle elever, eller lærere, der fortæller lidt - eller der vises projekter fra undervisningen. Har man fødselsdag får man altid en fødselsdagssang, og det er også ved morgensangen, at man kan give diverse beskeder.
Alle elever skal i begyndelsen af 2. klasse købe en sangbog, som bruges resten af skoletiden til morgensang/middagssang og i musikundervisningen.
Ca. en gang om måneden har vi fællesmorgensang med efterskolen.
  
N:                  Nyhedsbreve og skoleblad
Løbende udgives nyhedsbreve fra skolens ledelse, som fortæller vidt og bredt om alt, hvad der rører sig på skolen. Herudover kan man forvente diverse post ang. specielle arrangementer, samt post der specifikt gælder den enkelte klasse.
Flere gange om året udkommer skolens blad, der hedder ”Livstræet”. Her kan klasserne berette om, hvad de arbejder med, forældrene kan skrive om alt mellem himmel og jord, skolen kan annoncere med gode tilbud og meget andet. Bladet er altid krydret med flotte billeder. Det er forældrene (skolebladsudvalget) der varetager udgivelsen af bladet.
 
O:                  Omgivelser
Ringe Friskole har rigtig gode omgivelser. Vi har en helt fantastisk legeplads, der de senere år er blevet forbedret væsentligt af forældregruppen, og vi nyder godt af at dele faglokaler (fysik, billedkunst, hjemkundskab, sløjd, håndarbejde, idrætshal m.m.) med efterskolen, og derved have fantastiske rammer for vores undervisning.
Lokalområdet gør det også nemt at lave spændende undervisning. Vi har Ringe Sø som nabo, biografen lige om hjørnet, svømmehal i baghaven og et godt bibliotek i byen. Ydermere er der ikke langt til tog og bus, hvis man skal på tur.
 
P:                  Pasningsordning
Skolens pasningsordning hedder ”Spiloppen”. Der er åbent fra klokken 07.15 til skolestart hver morgen, samt om eftermiddagen. Man kan gå i Spiloppen når man er elev i Bh.–1.–2.-3. klasse. (Se mere under Spiloppen).
 
R:                  Rock og rul med hyggelig stemning
I januar inviteres skolens forældre til den årlige forældrefest – uden børn. Festen arrangeres af forældrene i 1. klasse, samt et par af skolens lærere.
1. klasses forældre bestemmer festens tema og sørger for alt fra mad og musik, til pynt og underholdning.
Det er altid en fantastisk aften, hvor der bliver snakket, grinet og festet sammen.
 
S:                  Skolelørdag, skoleudflugt og andre arrangementer
I løbet af et skoleår er der mange gode og traditionsrige arrangementer på skolen. Vi er meget glade for den store opbakning disse arrangementer altid får fra både elever og forældre – og ikke mindst glade for de hjælpende hænder forældrene altid giver, når der indbydes til festligheder.
Af arrangementer kan blandt andet nævnes: skoleudflugt (arrangeres af 4. og 9. klasses forældre), julemøde med skuespil og luciaoptog, projektfremlæggelser i overbygningen, skolelørdag hvor forældrene inviteres med i skole, gymnastikopvisning, forårskoncert, 7. klasses skuespil, arbejdslørdage og debataftener.
 
T:                  Ture ud af huset
Det bliver til mange ture ud af huset på et skoleår, og mange forskellige destinationer besøges. Nogle af turene er blevet tradition – f.eks. 3. klasses tur til Jernalderlandsbyen i Odense, 4. klasses tur til Vikingemuseet i Roskilde, overbygningens introlejr, 7. klasses tur til Bornholm, 8. klasses visit i Prag og 9. klasses ski-lejrskole.
Herudover deltages der i diverse korstævner, biografture og filmfestivaler – lige som det heller ikke er uvant at besøge museer, teatre og andre spændende ting der kan give en anderledes vinkel på undervisningen.
En gang årligt tager hele skolen af sted på ”Fælleslejr”. Det er tre fantastiske dage, hvor fællesskabet mellem store og små får en vigtig og altoverskyggende vitaminindsprøjtning. Her nyder vi også altid godt af en flok hårdtarbejdende forældre, som tager med på turen som madtanter/onkler.
 
U:                  Uundværlige forældre overtager undervisningen
En fredag om året inviteres forældrene til at overtage undervisningen af børnene, mens lærerne drager på pædagogisk dag. Her kan man som forældre byde ind med spændende emner (alene, eller i små grupper) og overtage en klasse for en dag. Det er en unik mulighed for forældrene – og så sandelig også for lærerne, som får chancen for at bruge en hel dag på at gøre skolen endnu bedre.
 
V:                  Vælg et liniefag og vær kreativ i P-fag
Liniefag og P-fag indbefatter de kreative og alternative sider af vores undervisning. I overbygningen (7.-8.-9. klasse) har man liniefag, som består af to halvårlige perioder, hvor man vælger sig ind på et eller to ønskelige fag. Liniefagene er spring, musik, performance (dans og drama) og håndværk/design (kunst, håndarbejde, madlavning og sløjd).
P-fag er for eleverne i 3.-4.-5.-6. klasse og er opdelt i fire perioder. Her vælger man ikke selv hvilke fag man kunne tænke sig, men skifter mellem sløjd, håndarbejde, hjemkundskab og billedkunst.
 
Y:                  Ymer, Jesus, Odin, Buddha, Columbus, Allah og Zeus
Som Grundtvig/Koldsk skole ligger fortællingen som en helt naturlig del af hverdagen på Ringe Friskole. Fra 1. til 6. klasse har man en ugentlig fortælletime, hvor emnerne skifter fra årgang til årgang. Her hører man om det gamle og det nye testamente, nordisk mytologi, græsk mytologi, opdagelsesrejsende, fremmede religioner og meget mere.
Herudover holdes der hver fredag fællesfortælling. Her deles skolen som oftest i to (bh.kl. – 6. klasse & 7. – 9. klasse), og lærerne skiftes da til at afholde fortælletimen. Her fortælles der om alt mellem himmel og jord.
 
Æ:                 Æselører og skrammer
Det betyder meget for os, at kunne møde en ren og pæn skole hver dag, og at materialer m.m. er i orden. Det forventes derfor, at man rydder op efter sig selv, holder orden på sin garderobeplads og i øvrigt passer på tingene og skolen generelt. Vi ser det som et fælles ansvar, at vores skole er indbydende og rar at være på. Alle klasser har dukseordninger.
 
Ø:                  Øredøvende ringetoner forstyrrer os ikke i hverdagen
Hos os lader vi os ikke forstyrre af ringetoner og anden ”bibben” fra mobiltelefoner. Hos os bliver mobiltelefonerne nemlig i tasken når vi er i skole, og mens den ligger der skal den være slukket. Vi er klar over, at mobiltelefonerne er vigtige og naturlige i vores hverdag, men på skolen klarer vi os fint uden.
Vi beder også vores forældre om ikke at benytte mobiltelefonen, når de opholder sig på skolen.
 
Å:                  Åben Scene
”Åben Scene” afholdes den sidste fredag i hver måned. Her får middagssangen en tand mere end det sædvanlige.
Forinden kan man byde ind til at gå på scenen – og der er ingen grænser for hvad man vise frem eller optræde med. Det kan være en klasse der viser noget, eller fortæller om noget, de har arbejdet med i nogle undervisningstimer, det kan være musikskoleeleverne der spiller og synger, et par elever der danser eller tryller, en lærer eller en forældre der kan noget særligt, eller noget helt, helt andet.
Der hersker altid en god stemning, og vi tror på, at det er med til at bringe os tættere sammen på skolen, samt med til at give eleverne en naturlig vinkel på det at stille sig op, og vise noget for andre.

Skal dit barn starte i skole?

I er altid velkommen til at kontakte os, eller komme forbi til en rundvisning (kontakt os og aftal et tidspunkt).  
Vi giver jer gerne et indblik i hverdagen og undervisningen på skolen. 

Se mere her