Værdigrundlag

Formål:

Ringe Fri- og Efterskole

vil drive fri- og efterskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler, private grundskoler og frie kostskoler.
vil skabe en skole, der bygger på de værdier, der er indeholdt i Grundtvigs og Kolds skoletanker og menneskesyn.
vil med rod i den danske fri- og efterskoletradition forholde sig til tidens forandringer.
vil tilbyde en spændende og alsidig undervisning på et fagligt højt niveau.
vil – gennem undervisning og samvær – danne og uddanne selvstændige og ansvarsbevidste elever med en demokratisk grundholdning.
vil fremme elevernes lyst til at tage aktivt del i det samfund, vi alle er en del af.
vil styrke elevernes faglige og sociale kompetencer og give dem mod til at være sig selv, men ikke sig selv nok.

Værdigrundlag:

Ringe Fri- og Efterskole

tror at en hverdag, der bygger på gensidig tillid og respekt samt ligeværdighed og forpligtende fællesskab,
vil være grobund for læring og udvikling.
give dannelse og uddannelse
udvikle nysgerrighed og mod
styrke selvstændighed og selvtillid
samt skabe engagement og livsglæde